ЗАКОН О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

( "Службени гласник РС" бр. 51/92,53/93,67/93,48/94,101/05-др. закон и 85/05-др. закон)

Члан 14.

(1) Ко се одаје проституцији или ко уступа просторије ради проституције казниће се казном затвора до 30 дана.

(2) Ко малолетном лицу уступа просторије ради проституције казниће се затвором до 60 дана.

НАПОМЕНА: Правећи разлику између трговине људима и добровољног сексуланог рада треба напоменути да сама трговина људима подразумева да жртва нема слободну вољу како би одлучивала о свом животу и раду, за разлику од особа које се баве сексуалним радом, које имају могућност и слободу одлучивања. Особа која се бави секусалним радом има слободу одлучивања и кретања и оно чиме се бави је њен избор.  Ове особе су такође у ризику јер оног момента када се промене услови у којима раде,  услови услед којих губе могућност слободног одлучивања (експлоатација праћена употребом силе, претње и неретко  сталне присмотре траикера)  оне постају жртве трговине људима. Е , то већ није њихов избор.

Преузмите цео закон овде

Појам и облици

Фазе

Међународне конвенције

Кривични законик

Сродна кривична дела