Трговина људима се одвија кроз фазе:

1.врбовање (регрутација)

  • у овој фази жртва се увлачи у ланац трговине људима. Увлачење у ланац трговине људима се дешава најчешће путем злоупотреба поверења, интернета, љубавних, пријатељских, а и породичних веза, злоупотребом информација, отмицама итд. Најчешће се жртве врбују преко лажних пословних и других понуда, обично од особе коју жртва познаје, симулирањем љубавне везе када "дечко" (lower boy) у тренутку када је стекао поверење позива девојку да заједно крену у другу земљу или други град како би започели заједнички живот. Чести облици врбовања су свакако и "огласи" за посао који се свакодневно нуде преко новина, друштвених мрежа, интернета и др. Звучи невероватно, али и породица жртве због тешких прилика, сиромаштва или због својих "обичаја" продају своје дете.

2.транзит

  • превоз до места експлоатације, било унутар земље или ван граница земље порекла жртве. Приликом превоза жртве до коначног одредишта често се користе лажна документа (фалсификована) али није искључено да се користе и права.

3.експлоатација

  • подразумева искоришћавање жртава. Деца се укључују у ланце просјачења, приморавају на вршење кривичних дела, и могу бити изложена сексуалном искришћавању. Женске особе се најчешће сексуално и радно експлоатишу, док се одрасли мушкарци најчешће радно експлоатишу под суровим условима. Како би остварили потпуну контролу и  спречили непослушност и бекство жртве, трговци примењују различите методе које подразумевају одузимање личних докумената,  изазивање страха и употребу силе; уцене а нису ни ретке претње и примена силе према члановима породице саме жртве.

Појам и облици

Међународне конвенције

Кривични законик

Сродна кривична дела

Закон о јавном реду и миру