Законска регулатива

 


Полазећи од система социјалне заштите најзначајније је напоменути да Закон о социјалној заштити препознаје потенцијалне жртве, односно жртве трговине људима као кориснике услуга социјалне заштите (члан 41. став 2. тачка 7.). Јако важне чине се и одредбе Породичног закона које Центри за социјални рад непосредно примењују у регулисању породично правне и старатељске заштите корисника посебно када су у питању малолетна лица и лица лишена пословне способности.

Уз мере породично- правне заштите потенцијалним жртвама односно жртвама трговине људима под законским условима обезбеђује се остваривање права на материјална давања, обезбеђује се одговарајућа правна помоћ уз обавезно благовремено информисање жртве о њеним правима. У остваривању свеобухватне заштите својих корисника центар за социјални рад односно Центар за заштиту жртава трговине људима сарађује са другим државним и недржавним органима, а све у циљу обезбеђивања најбољег интереса корисника. Центри за социјални рад остварују искључиву надлежност у погледу предузимања свих горе наведених активности када су у питању малолетна лица и лица лишена пословне способности док Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд своја јавна овлашћења остварује када су у питању одрасла, пунолетна лица жртве трговине људима.

Стицање статуса жртве трговине људима подразумева поступак идентификације који спроводи искључиво Центар за заштиту жртава трговине људима чиме се одређена особа идентификована као жртва трговине људима уводи у систем социјалне заштите.

Рад са жртвама трговине људима подразумева примену бројних националних и међународних норми. Издвојена је листа прописа релевантних са аспекта заштите, остваривања права и подршке потенцијалним жртвама и жртвама трговине људима. Ова листа свакако није коначна и биће ажурирана у зависности од доношења нових и промене постојећих норми.

Законе, подзаконска акта и међународне конвенције погледајте на следећим линковима:

ЗАКОНИ   

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ          

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ