понедељак, 27 април 2020 13:40

IRC -  Међунаордни комитет спаса донирао помоћ у намирницама и храни за бебе Прихватилишту за жртве трговине људима Центра за заштиту жртава тргвоине људима

IRC -  Међунаордни комитет спаса донирао помоћ у намирницама и храни за бебе Прихватилишту за жртве трговине људима Центра за заштиту жртава тргвоине људима

Увиђајући повећане ризике  у заштити најугроженијих корисница, жртава трговине људима које се налазе на смештају у Прихватилишту за жртве трговине људима при Центру за заштиту жртава тргвоине људима, Међунаордни комитет спаса помогао је рад Прихватилишта за време пандемије  COVID-19.  Донација је  омогућила редовно снабдевање Прихватилишта потребним количинама хране, хигијенских средстава и опреме за бебе које се налазе у Прихватилишту са својим мајкама. Захваљујемо IRC на благовременој подршци.

Read 197 times