Dežurni telefon dostupan 24h

 

Датум последњег ажурирања: 05.01.2017.године

Статистичке податке Центра за заштиту жртава трговине људима по годинама можете погледати испод.  

folder folder folder folder
2017 2016 2015 2014

 

ОСТАЛИ ИЗВЕШТАЈИ

pdf ИЗВЕШТАЈ О ТРГОВИНИ ЉУДИМА 2016
pdf ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ У 2014. ГОДИНИ
pdf ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 2014

 

pdf ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД ЈАНУАРА ДО СЕПТЕМБРА 2014. ГОДИНЕ

 

pdf НАЛАЗИ ИСТРАЖИВАЊА И ПРЕПОРУКЕ ЗА ЕФИКАСНИЈУ ЗАШТИТУ ЖРТАВА У ТРГОВИНИ ЉУДИМА У СРБИЈИ
pdf КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА КОЈЕ СУ ИДЕНТИФИКОВАНЕ У СРБИЈИ 2013. ГОДИНЕ
pdf СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ
pdf ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ
pdf ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР - ЈУН 2013. ГОДИНЕ
pdf ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2013. ГОДИНЕ
pdf ПОДАЦИ О ЖРТВАМА УПУЋЕНИМ НА ПРОГРАМЕ ПОДРШКЕ НВО ЗА 2012.
pdf ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ
pdf ПРЕГЛЕД СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА ЗА 2012. ГОДИНУ
 pdf СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА 2012. - ДОПУНСКА АНАЛИЗА
Врх стране