Прихватилиште за жртве трговине људима

Успостављањем Прихватилишта као посебне организационе јединице реализоваће се програмске активности које подразумевају:

  • задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног окружења (обезбеђивање исхране у складу са стањем и потребама корисника, давање преписане терапије, санирање и нега мањих повреда, набавка одеће и обуће, прање и пеглање постељног рубља, пратња корисника приликом одласка код лекара и др...)

  • очување и развој потенцијала корисника ( организовање радно-окупационих и едукативних радионица којим се подрстичу нова знања и вештине, подршка у одржавању контаката са билошком породицом и другим особама значајним за корниска, развој вештина самозаштите, развој вештина комуникације, развој вештина и знања потребних за самосталан живот и живот у заједници и др...)

  • правна подршка ( регулисање грађанско-правног статуса жртве, пружање правне помоћи, обезбеђивање комуникације корисника са дипломатско конзуларним представништвима, подршка и послови припреме корисника ради сведочења и учешћа у судским поступцима  и др...)

  • подршка при школовању и запошљавању ( обезбеђивање информација о могућностима школовања корисника, подршка корисника у наставку школовања, регулисање статуса корисника код службе за запошљавање, и испитивање могућности запошљавања и подршка у тражењу посла и др..) 

Прихватилиште према општима актима Центра има руководиоца и четири стручна радника.