O Центру за заштиту жртава трговине људима  

Након доношења Уредбе о мрежи установа социјалне заштите („Службени гласник" 16/2012 од 07.03.2012.г), Влада Републике Србије је 13.04.2012. године основала Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд.

Центар за заштиту жртава трговине људима, основан као установа социјалне заштите, обавља послове процене стања, потреба, снага и ризика жртава трговине људима, врши послове идентификације и обезбеђује адекватну помоћ и подршку жртвама трговине људима, у циљу њиховог опоравка и реинтеграције.

У том смислу, Центар координира активностима пружања услуга социјалне заштите жртвама трговине људима, сарађује са центрима за социјални рад, установама за смештај корисника, другим органима, службама и организацијама, с циљем обезбеђивања најбољег интереса и безбедности жртава трговине људима.

Решењем Министарства рада и социјалне политике бр. 021-01-20/2012-09 од 07.05.2012. године именовани су чланови Привременог Управног и Надзорног одбора Центра. Привремени УО Центра, на седници одржаној дана 24.05.2012. године донео је Статут Центра, а Министарство рада и социјалне политике је, на основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити, дало сагласност на Статут Центра актом бр. 110-00-567/2012-09 од 28.05.2012.г.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Центра за заштиту жртава трговине људима, на које је Министарство рада и социјалне политике дало сагласност актом бр. 110-00-676/2012-09 од 27.06.2012.године, прецизно је дефинисана структура Центра, општи послови Центра као и конкретне активности и задаци свих запослених у Центру.

Статутом Центра за заштиту жртава трговине људима и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака предвиђено је да Центар своју делатност обавља у оквиру две организационе јединице, Службе за кординацију заштите жртава трговине људима и Прихватилишта за жртве трговине људима, уз напомену да за сада функционише Служба за коридинацију заштите жртава трговине људима, са контакт телефонима 063 610 590 и 062 575 197 и мејл адресом: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
Е мејл Центра за заштиту жртава трговине људима је Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Преузмите документе у пдф формату:

1. Уредба о мрежи установа социјалне заштите,
2. Статут Центра,
3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Центра за заштиту жртава трговине људима.

ПРЕУЗМИТЕ ИНФО ЛИФЛЕТ PDF