Dežurni telefon dostupan 24h

 

Петак, 31 Март 2017 19:59

ПРИНЦИП НЕКАЖЊАВАЊА ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Начело некажњавања жртава трговине људима један је од основиних принципа заштите жртава трговине људима предвиђен чланом 26. Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима. Наведени принцип предвиђа обавезу да се жртве трговине људима не кажњавају за противправна дела која су последица чињенице да су се налазиле у ситуацији трговине људима и да је учињено протиправно дело у узрочно последичној вези са експлоатацијом. Уколико се утврди узрочно – последична веза између статуса жртве и учињеног кривичног дела, принцип некажњавања такође предвиђа и то да се кривични поступак не покреће, тј. да се након покретања, кривични поступак обустави у што ранијој фази са што мање последица по жртву.random

Уз подршку Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији издата је Публикација- „Правни оквир и препоруке за примену принципа некажњавања жртава трговине људима у Републици Србији", аутора Радмиле Драгичевић – Дичић, судије Врховног касационог суда, Тамаре Мировић, заменика Републичког јавног тужиоца и проф. др Милана Жарковића, Криминалистичко – полицијска академија. У изради датих смерница у оквиру Радне групе учествовали су и представници Центра за заштиту жртава трговине људима.

Преузмите документ:

„Правни оквир и препоруке за примену принципа некажњавања жртава трговине људима у Републици Србији"

Read 351 times
Врх стране