Dežurni telefon dostupan 24h

 

Петак, 03 Август 2018 20:05

Округли сто САРАДЊА ДРЖАВНИХ ОРГАНА У ЗАШТИТИ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Центар за заштиту жртавa трговине људима обележио 30. јул, Светски дан борбе против трговине људимa, одржавањем округлог стола Сарадња државних органа у заштити жртава трговине људима, у Народној скупштини Републике Србије.

У сарадњи са ОЕБС-ом и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања организован је округли сто с циљем да се отворе питања значаја сарадње државних органа и организација у заштити жртава трговине људима тј. одговорности државе да на различитим нивоима обезбеди одговарајућу подршку жртвама трговине људима, жртвама једног од најтежих кривичних дела против човечности и људског достојанства. Осим сарадње као централне теме, на округлом столу покренуто је и питање етичности службеника и стручњака, како владиног тако и невладиног сектора у обезбеђивању потребне подршке жртвама поготову у судским поступцима, приликом идентификације и саме подршке. Питања дужности, одговорности, професионалне етике, етичности законских прописа када је у питању однос државе према жртвама трговине људима била су централна тема догађаја. Иако је генерални став да је наше законодавство интегрисало скоро све међународне стандарде који се тичу заштите жртава, остају отворена питања како се може унапредити заштита, достојанство и интегритет жртве трговине људима у улози сведока/оштећене у кривичном поступку, како решавати етичке дилеме када су супротстављени интереси жртве и интереси оптуженог, шта могу да ураде стручњаци како би њихов однос према жртвама трговине људима у различитим животним ситуацијама жртве одражавао етичност, поштовање и праведност, исказивао дужност и одговорност и доприносио добробити жртве као једном од врховних етичких принципа.

Округли сто отворили су Robert Kucharski, шеф одељења за сарадњу у сектору безбедности, Мисија ОЕБС у Републици Србији , Биљана Стојковић испред Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Митар Ђурашковић, национални координатор за борбу против тговине људима, Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима и Александра Љубојевић, директор Центра за заштиту жртава трговине људима. Панелисти, Ана Петровић Јовановић са темом „Кривично правни положај жртава трговине људима у РС“ ( правни саветник, Мисија ОЕБС у Републици Србији ), Тамара Мировић са темом „Јавни тужилац као део подршке жртви трговине људима“ (заменик Републичког јавног тужиоца ), Владимир Абазовић са темом „Полиција као део подршке жртви трговине људима“ (полицијски тим за борбу против трговине људима, Управа Криминалистиче полиције) и Лидија Милановић са темом „Одговорност и етика у заштити права и интереса жртава трговине људима у оквиру концепта заштите људских права“ ( руководилац Службе за координацију заштите жртава трговине људима, Центар за заштиту жртава трговине људима), својим излагањима отворили су бројна питања заштите жрртава и подстакли учеснике на дискусију.

Сви учесници изразили су задовољство садржајем и начином рада и навели да о многим отвореним питањима треба и даље разговарати и донети одлуке о предузимању инцијатива за унапређивање заштите жртава.

 

slikaoks6slikaoks4slikaoks3slikaoks5slikaoks2slikaoks1

Read 678 times Last modified on Петак, 26 Јули 2019 11:49
Врх стране