Dežurni telefon dostupan 24h

 

Петак, 27 Јули 2018 12:21

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ ПОВОДОМ 1. ЈУЛА, СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Сузбијање трговине људима један је од приоритетних задатака свих земаља у свету, с обзиром на то да је трговина људима једно од најтежих кривичних дела против човечности и људског достојанства. Због природе извршења и последица које оставља на жртве трговине људима, заштита жртава трговине људима од општег је интереса сваке државе која се сусреће са овим феноменом. 

Резoлуцијом Уједињених нација новембра месеца 2013. године 30. јул одређен је за Светски дан борбе против трговине људима, како би се скренула пажња на један од најтежих облика кршења људских права посебно указујући на последице које трговина људима изазива на сваку особу која постане жртва и њено окружење.

Годишње се у Србији препозна преко 100 могућих жртава трговине људима, а верујемо да је ово само део особа које су у ризику да постану жртве, или су већ експлоатисане. За првих 6 месеци ове године Центар за заштиту жртвa трговине људима препознао је 78   особа за које оправдано сумња да су претрпеле трговину људима, а на основу пријава сумњи на трговину људима пристиглих од државних организација и НВО сектора. До сада је формало идентификовано 28 жртава трговине људима. Све жртве у поступку идентификације (њих 78 ове године) имају помоћ и подршку као жртве трговине људима, без обзира на завршетак поступка. Тренутно на својој евиденцији Центар за заштиту жртава трговине људима има око 250 жртава трговине људима којима се пружа помоћ и подршка. 

Република Србија већ неколико година је земља порекла и земља експлоатације жртава трговине људима. Жене или девојке/девојчице значајно се више идентификују као жртве трговине људима у односу на особе мушког пола. Од укупног броја идентификованих жртава трговине људима за претходних пет година жене и/или девојке/девојчице чине приближно 60% идентификованих жртава. Ако се изузму подаци из 2014. године у вези радне експлоатације која представља нетипичну годину ( од 125 жртава идентификованих те године идентификовано је 98 жртава трговине људима мушког пола, пунолетни мушкарци експлоатисани у Русији с обзиром да је Русија имала зимску олимпијаду у Сочију и да је постојала повећана потреба за нашим радницима у иностранству) када су у питању карактеристике трговине људима проценат броја идентификованих жена или девојака/девојчица у односу на укупан број идентификованих приближно износи 80%. Сексуална експолатације је доминантан облик експлоатације уз појаву и других облика експлоатације у знатно мањем проценту (радна експлоатација, нелегално усвојење, принуда на вршење кривичних дела, принуда на просјачење). У великом броју случајева трговци људима су сродници, блиске особе или познаници жртве. Велика већина жртава су са завршеном основном или средњом школом, незапослене су и из социо-материјално угрожених породица.

 Република Србија чини велике напоре на сузбијању трговине људима и заштити жртава трговине људима. Основни циљ заштите жртава трговине људима је њихов опоравак и интеграција у заједницу, повратак или изградња живота који им омогућава достојанство и добробит. Њена интеграција и опоравак зависе како од подршке и помоћи у опоравку, тако и од приступа у оквиру правосудног система. У судком систему заштита приватности жртве, уважавање њеног достојанства, посебно приликом саслушања пред органима поступка , осигурање безбедности, саветовање и информисање, омогућавање компензације и одговарајућа казнена политика мораjу имати приоритет. 

У том циљу, Центар за заштиту жртава трговине људима уз подршку ОЕБС-а и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обележава 30 јул организацијом округлог стола на тему ''Сарадња државних органа у заштити права жртава трговине људима''. На округлом столу говориће и дискутовати представници тужилаштва, полиције, система социјалне заштите и НВО сектора и својим доприносом омогућити даљи рад на унапређењу остваривања људских права жртава трговине људима у Србији. 

У октобру месецу ове године очекује се да почне са радом и Прихватилиште за жртве трговине људима при Центру за заштиту жртава трговине људима. Психичке последице трговине људима на жртве су дубоке, трајне и захтевају специфични и дугорочни третман за опоравак жртава. Посебно су жене и девојчице осетљива група корисница, које су најчешће жртве сексуалне експлоатације. Влада Републике Србије обезбедила је финансијска средства за запошљавање додатног број радника и материјално техничке услове за успостављање ове услуге. Прихватилиште је намењено женама и девојкама старијим од 16 година и може да прими и мајке са децом. Капацитет прихватилишта је 6 корисница. Успостављањем ове услуге Република Србија направиће крупан корак ка побољшању система помоћи и подршке јер ће се овом услугом и другим услугама смештаја у оквиру система социјалне заштите гарантовати доступност одговарајућег и сигурног смештаја за жртве трговине људима чиме ће се и испунити и једна од кључних препорука ГРЕТЕ (Експертске комисије Савета Европе) за унапређење система Републике Србије.

slika5

 

Read 640 times
Врх стране