Dežurni telefon dostupan 24h

 

Среда, 13 Децембар 2017 13:08

ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПОЛОЖАЈ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У СРБИЈИ У СВЕТЛУ ПРАВА ЖРТВЕ НА РЕФЛЕКСИЈУ“

У сарадњи МИСИЈЕ ОЕБС-а у Републици Србији и ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА дана 07.12.2017. године у Београду организована је конференцију под називом „Положај жртава трговине људима у светлу права на рефлексију“. Конференција је имала за циљ да допринесе развоју праксе и ефикаснијем пружању подршке жртвама трговине људима и остваривању њихових права, посебно са аспекта садржаја права жртава трговине људима на рефлексију, односно опоравак и размишљање.

medjunarodna konferencija centar 1

Током конференције учесници су имали прилике да размене искуства, а како би унапредили квалитет подршке коју пружају жртвама трговине људима пре, током и после судског поступка. На радним групама учесници су дошли и до конкретних препорука за унапређење стандарда заштите жртава трговине људима са аспекта права на рефлексију које се односи на обавезу унапређивања постојећих смерница за стандардне оперативне поступке поступања са жртвама трговине људима, унапређење координације ради бољег разумевања координативне улоге Центра за заштиту жртава трговине љдуима, израде упутства за остваривање права на рефлексију у свим фазама заштите жртве, потреба да се разграничи форензички приступ и саветодавна терапија у раду са жртвама трговине љдуима током рефлексије, потреба за унапређењем процедура код свих актера у овој области ради смањења секундрадне виктимизације жртава трговине људима те важност развијања психотерапијских приступа важних за рад са вишеструким траумама.

medjunarodna konferencija centar 2

Read 1590 times
Врх стране