Dežurni telefon dostupan 24h

 

Понедељак, 10 Јули 2017 11:56

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ПОДГОРИЦИ „ПРИМЕНА ПРИНЦИПА НЕКАЖЊАВАЊА ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА“

У сарадњи Националне канцеларије за борбу против трговине људима и Мисије ОЕБСА у Црној Гори организована је међународна конференција са темом примене принципа некажњавања жртава трговине људима. Начело некажњавања жртава трговине људима један је од основиних принципа заштите жртава трговине људима предвиђен чланом 26. Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима. Наведени принцип предвиђа обавезу да се жртве трговине људима не кажњавају за противправна дела која су последица чињенице да су се налазиле у ситуацији трговине људима и да је учињено протиправно дело у узрочно последичној вези са експлоатацијом.

Slika kriminalisticka resize

На конференцији су учествовали представници Министарства правде Црне Горе, судије, тужиоци, представници полиције и представници пружалаца услуга (прихватилиште за жртве трговине људимима и „СОС“ телефона из Никшића). Радионичарски програм на конференцији водили су аутори Публикација- „Правни оквир и препоруке за примену принципа некажњавања жртава трговине људима у Републици Србији", Тамара Мировић, заменик Републичког јавног тужиоца и проф. др Милана Жарковића, Криминалистичко – полицијска академија. Примену принципа некажњавања у Републици Србији кроз приказ случаја представила је Ивана Радовић, представник НВО Астра. Тему „Идентификације жртава трговине људима у РС“ представио је и представник Центра за заштиту жртава трговине људима, Мирко Врећа.

Read 1682 times Last modified on Уторак, 18 Јули 2017 11:58
Врх стране