Информатор о раду Центра за заштиту жртава трговине људима (у даљем тексту: Информатор) сачињен је складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и  Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/10 од 14.09.2010.г).

 Преузмите информатор о раду у пдф формату
1 Информатор о раду за 2020.
2 Информатор о раду за 2019.
3 Информатор о раду за 2018.
4 Информатор о раду за 2017.
5 Информатор о раду за 2016.
6 Информатор о раду за 2015.
7 Информатор о раду за 2014.
8 Информатор о раду за 2013.