Подзаконски акти (у пдф формату)

 

1. Правилник о оргaнизацији нормативима и стандардима рада центара за социјали рад

2. Правилник о стручним пословима у социјалној заштити

3. Уредба о мрежи установа социјалне заштите

4. Одлука о образовању Савета за борбу против трговине људима

5. Упутство о процедури одобрења првременог боравка страним држављанима жртвама трговине људима

6. Посебан протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

7. Упуство за поступање са малолетним и млађим пунолетним лицима МУП-а РС

8. Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета

9. Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите

10. Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

11. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите