Dežurni telefon dostupan 24h

 

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ ИЗМЕЂУ ЦЕНТРА И НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Жртве трговине људима биће у 2017. години укључене у све мере активне политике запошљавања. Протокол...

Превенција трговине децом и младима у образовању

У оквиру пројекта „Превенција трговине децом и младима у образовању“ који заједно реализују Министар...

Подршка раном развоју и социјалном укључивању деце

У оквиру пројекта ''Подршка раном развоју и социјалном укључивању деце кроз јачање капацитета полива...

РАЊИВОСТ МИГРАНАТА – ЗАШТИТА ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

На Факултету политичких наука 28.11.2016. године одржана је трибина у организацији Уније студената с...

Потписан споразум о сарадњи између Центра за заштиту жртава трговине људима и фондације "Тијана Јурић"

Центар за заштиту жртава трговине људима и Фондација "ТијанаЈурић" потписали су Споразум о међусобно...

 • ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ ИЗМЕЂУ ЦЕНТРА И НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

  Среда, 18 Јануар 2017 16:53
 • Превенција трговине децом и младима у образовању

  Петак, 30 Децембар 2016 11:32
 • Подршка раном развоју и социјалном укључивању деце

  Петак, 30 Децембар 2016 11:30
 • РАЊИВОСТ МИГРАНАТА – ЗАШТИТА ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

  Петак, 30 Децембар 2016 10:47
 • Потписан споразум о сарадњи између Центра за заштиту жртава трговине људима и фондације "Тијана Јури...

  Уторак, 29 Новембар 2016 22:39
Dežurni telefon dostupan 24h
О ЦЕНТРУ
ТРГОВИНА ЉУДИМА И ЗАКОНИ
ИЗВЕШТАЈИ И СТАТИСТИКА
ПУБЛИКАЦИЈЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ...
ПРОЈЕКТИ
КОРИСНИ КОНТАКТИ

Служба

Служба за координацију заштите жртава трговине људима као посебна организациона јединица Центра обавља следеће послове:

 • идентификација жртава трговине људима;
 • процена ризика, снага, стања, потреба жртава трговине људима и других особа  у њиховом окружењу;
 • израђује индивидуалне планове услуга заштите;
 • упућује корисника центру за ...

ДАЉЕ

Прихватилиште

Успостављањем Прихватилишта као посебне организационе јединице реализоваће се програмске активности које подразумевају:

 • задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног окружења
 • очување и развој потенцијала корисника
 • правна подршка
 • подршка при школовању и запошљавању

Прихватилиште према општима актима...


ДАЉЕ

Делатност

Центар за заштиту жртава трговине људима (даље: Центар) је установа у систему социјалне заштите чија је основна делатност усмерена ка свеобухватној заштити жртава трговине људима.

Заштита жртава трговине људима је од општег интереса јер трговина људима представља најтежи облик кршења људских права и једну од најпрофитабилнијих криминалних активности. 
Делатност Центра подразумева ...


ДАЉЕ

Органограм

organogram


ДАЉЕ


Vlada Republike Srbije
International Organiyation for Migration
UN Office on Drugs and Crime
UN Global Initiative for Fighting Human Trafficking
UNHCR
Израду сајта омогућио је Заједнички програм UNHCR-a, UNODC-a и IOM-a за борбу против трговине људима који је финансијски подржан од Владе Белгије, Владе Швајцарске и UN.GIFT-а, а спроводи се у блиској сарадњи са Владом Републике Србије.
Vlada Belgije
Vlada Švajcarske
Врх стране